I det 10. skoleår på Silkeborg Ungdomsskole skal du vælge 2 af disse valgfag

Højniveau engelsk

Afklaring

Sproglig forståelse / fransk

Klar til eksamen

Innovation & iværksætteri

Flytte hjemmefra

Ketcher & træneruddannelse

E-Sport

Studiecenter i GFU

Selvforsvar kun for piger

Kost og motion

Mere matematik